Czasami, jako administrator sklepu internetowego stworzonego w Prestashop, możesz znaleźć się w sytuacji, gdzie standardowe metody odzyskiwania lub zmiany hasła są niewystarczające. W takich przypadkach, zmiana hasła bezpośrednio przez bazę danych jest skuteczną metodą. Ten poradnik przeprowadzi Cię przez ten proces krok po kroku.
Wstępne Wymagania

Dostęp do Panelu Zarządzania Hostingiem: Będziesz potrzebował dostępu do panelu zarządzania hostingiem, gdzie znajduje się Twoja strona PrestaShop.
Narzędzie do Zarządzania Bazą Danych: Najczęściej używanym narzędziem jest phpMyAdmin, które pozwala na łatwą manipulację bazą danych.
Klucz Cookie: Klucz ten jest używany do szyfrowania hasła. Znajdziesz go w pliku settings.inc.php w folderze config Twojej instalacji PrestaShop.

Krok 1: Znalezienie Klucza Cookie

Zaloguj się do panelu zarządzania hostingiem.
Otwórz menedżer plików i przejdź do folderu, gdzie zainstalowany jest Twój PrestaShop.
Odnajdź folder config i w nim plik settings.inc.php.
Znajdź linię zawierającą _COOKIE_KEY_. Będziesz potrzebował wartości klucza cookie do dalszych kroków.

Krok 2: Dostęp do Bazy Danych

W panelu zarządzania hostingiem, znajdź i otwórz phpMyAdmin lub inne narzędzie do zarządzania bazą danych.
Wybierz bazę danych używaną przez Twój sklep PrestaShop.

Krok 3: Zmiana Hasła

W bazie danych znajdź tabelę ps_employee (prefix ps_ może być inny w zależności od konfiguracji).
Znajdź swój rekord w tabeli, zazwyczaj identyfikowany przez Twój adres email.
Przygotuj nowe hasło. Użyj funkcji szyfrowania MD5 w połączeniu z kluczem cookie: MD5(_COOKIE_KEY_ twoje_hasło). Możesz użyć dowolnego narzędzia online do wygenerowania tego zaszyfrowanego hasła.
Edytuj rekord i wklej nowe zaszyfrowane hasło w pole passwd.

Krótki film jak to wygląda:

Można też w w polu SQL dodać:
UPDATE `ps_employee` SET `passwd` = MD5('geddGtxKVv1NynozeUoRx23Hgn0rP4rGk4Q9wVvN0TDGzmPtvXSBC8ktHasło') WHERE `ps_employee`.`id_employee` = 1;
Gdzie podkreślenie to Twój cookie key z pliku, a pogrubione to nowe hasło jakie chcesz zapisać. id_employee to numer ID konta, którego chcesz zmienić hasło.

Krok 4: Testowanie Zmian

Po zmianie hasła, spróbuj zalogować się do panelu administracyjnego PrestaShop używając nowego hasła.
Jeśli logowanie się powiedzie, oznacza to, że zmiana hasła przebiegła pomyślnie.

Uwagi Końcowe

Bezpieczeństwo: Zawsze pamiętaj o zachowaniu bezpieczeństwa danych. Nie udostępniaj swojego klucza cookie ani nowego hasła osobom trzecim.
Kopia Zapasowa: Zaleca się wykonanie kopii zapasowej bazy danych przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.
Aktualizacje PrestaShop: Zmiany w bazie danych mogą być nadpisane przy aktualizacjach systemu PrestaShop, więc miej to na uwadze.

Zastosowanie tego poradnika powinno pozwolić Ci na bezpieczną zmianę hasła w systemie PrestaShop, kiedy standardowe metody zawiodą. Pamiętaj jednak, że manipulacja bazą danych niesie ze sobą ryzyko i powinna być wykonywana ostrożnie.