Lean canvas

Lean canvas

Przed rozpoczęciem biznesu ludzie zazwyczaj mają wiele wątpliwości na starcie. Istnieje wiele narzędzi i metod, które mogą mniej lub bardzie pomóc w podjęciu tej decyzji. Najlepszym sposobem będzie zawsze skonsultowanie się z osobą, która już prowadzi taki lub podobny biznes. Nie zawsze jednak jest taka możliwość, na szczęście jest sposób, który każdy może zastosować do swojego pomysłu i przekonać się czy dany pomysł ma szansę wypalić. Ten sposób to lean canvas.

 

Narzędzie będące częścią filozofii “lean”, najczęściej wykorzystywane do weryfikacji startupów z niestandardowym lub zupełnie nowym modelem biznesowym. W tym poście postaram się opisać to narzędzie w zastosowaniu do biznesu będącego sklepem internetowym, rozpoczynając tym samym całą serię, wyjaśniając po kolei każde z pól do wypełnienia.

Ideą przyświecającą powstaniu tego narzędzia była nieefektywność klasycznych biznes planów, które rozrosły się do monstrualnych rozmiarów zawierając niepotrzebne dane i przez to przestały spełniać swoje zadanie. Sam lean canvas powinien zajmować jedną stronę i zawierać wyłącznie kluczowe elementy biznesu bez zbędnych na tym etapie szczegółów. Wszystkie pola są ponumerowane i każde znajduje się w odpowiednim dla siebie miejscu.

 

Idąc po kolei, pole numer 1 to “problem” lub “potrzeba”, którą nasz sklep rozwiązuje lub zaspokaja. Należy wypisać maksymalnie trzy takie rzeczy, ale idealnym rozwiązaniem jest jedna. Pole numer 2, to “klienci”. Tutaj należy jak najprecyzyjniej określić grupę docelową do której skierowany jest produkt lub usługa. Nie wystarczy określić czy będą to kobiety lub mężczyźni. Im bardziej szczegółowy opis tu, tym lepiej.

Pole numer 3 to “wartość”, czyli jaką korzyść otrzyma klient kupując produkt lub usługę właśnie od Ciebie. Następne pole to “rozwiązanie”, czyli jaki jest Twój plan na rozwiązanie problemu z pola numer “1”. Strefa “5” to “przewaga” – co masz już teraz lub jesteś w stanie mieć aby osiągnąć przewagę nad konkurencją. Sfera “6” to “przychody” na czym sklep ma zarabiać. Wypisz wszystkie możliwe scenariusze i pomysły, które później zostaną zweryfikowane. Blok “7” to “koszty”. Wypisz wszystkie możliwe. Nie tylko dotarcia do klienta, ale też produkcji czy realizacji usług. Przedostatnie pole to “wskaźniki”. Napisz jakimi metodami będziesz badał to czy sklep się rozwija, a przede wszystkim to, czy zarabia. Ostatnie pole to “kanały” – wypisz wszystkie drogie jakie przychodzą Ci do głowy którymi możesz dotrzeć do klientów.
To tylko opis w dużym skrócie każdego z pól. Każde z nich otrzyma osobny wpis, dokładnie wyjaśniający sens powstania.