W jednym z poprzednich postów opisałem jak dodawać produkty do sklepu internetowego: link

Kolejną związaną z tym rzeczą jest utworzenie kategorii dla tych produktów i skonstruowanie menu w którym się znajdą. Kategorie definiuje się w panelu administracyjnym w zakładce “Katalog”. Na świeżej instalacji szablonu znajduje się zawsze kilka przykładowych kategorii. W celu utworzenia i dopasowania do profilu sklepu własnych grup można edytować te które są lub skasować je i utworzyć wszystkie od nowa.

Oprócz samego tworzenia w tej zakładce w panelu odbywa się także zarządzanie kategoriami. W kolumnie “pozycja” możemy definiować na którym miejscu dana kategoria ma być wyświetlana. W kolumnie “wyświetlane” czy dana grupa w ogóle ma być wyświetlana i wreszcie w ostatniej kolumnie usuwanie lub edycja. Wchodząc w edycję otwiera nam się ten sam formularz, co dla tworzenia nowej kategorii tyle, że wypełniony już wcześniej zebranymi danymi. Można więc zmieniać takie rzeczy jak nazwę, opis, kategorie nadrzędną, identyfikujące zdjęcie czy przyjazny adres URL wspomagający SEO. Wracając jeszcze do ostatniej kolumny tej zakładki jeżeli zamiast przycisku “Edytuj” wyświetla się “Zobacz” to znaczy, że dana kategoria posiada jeszcze podkategorie.

 

Gdy usystematyzujemy już klasy produktów na naszym sklepie kolejnym krokiem jest połączenie ich ze sobą. Aby to zrobić wchodzimy w edycję przedmiotu, następnie “powiązania” i klikamy “rozwiń wszystko” tam zaznaczamy “checkboxem” do których grup i podgrup ma być przypisany.

 

Aby zmodyfikować wygląd głównego menu przechodzimy do modułów i usług i wyszukujemy ten odpowiedzialny za megamenu. Z prawej strony klikamy na “konfiguruj”. Wyświetli nam się aktualny stan pozycji w menu. Każdą z pozycji możemy usunąć klikając ikonę “kosza” lub edytować klikając ikonę “ołówka” z prawej strony. Możemy też dodać kolejną pozycję klikając przycisk “Nowa pozycja menu”.

Jeżeli ma to być kategoria, w formularzu po prawej stronie wypełniamy pole “tytuł”, jako “rodzaj” wybieramy “Kategoria”, a pod spodem z listy rozwijanej wybieramy z którą kategorią ma być powiązana ta pozycja.

Widok kategorii w back-office

Back-office kategorie