Po zdefiniowaniu już tego co chcemy rozwiązywać lub zaspokajać należy zastanowić się dla kogo. W związku z tym następnym polem do opisania są klienci.

Tak jak było już wspomniane poprzednio ten blok jest ściśle związany z poprzednim, pierwszym polem “problem”. Nie jest to przypadek, ponieważ nasi klienci to osoby, które mają mieć zakładane przez nas potrzeby.

 

Oprócz tego w tym bloku jest także miejsce aby wypisać jakie osoby mógłby być “early adopters” – czyli kimś w rodzaju pierwszych użytkowników, w naszym przypadku bardziej pierwszych klientów. W roli takich osób bardzo dobrze sprawdzają się Ci którzy już korzystają np. z produktów konkurencji lub rozwiązują swój problem w sposób nieidealny, który ty chcesz ulepszyć.

 

Aby lean canvas miał sens, klientów należy podzielić na segmenty. Podziału tego należy dokonywać możliwie jak najdokładniej. Można w tym miejscu wypisać także więcej segmentów niż początkowo zakładamy i pozwolić zweryfikować ten wybór podczas interakcji z potencjalnymi klientami. Zawsze lepiej jest mieć tutaj za dużo danych niż na mało. Jeżeli naszymi potencjalnymi klientami są np. kobiety, to samo wpisanie tego, nie będzie wystarczająco precyzyjne. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie zdefiniowanie tego segmentu np. jako: młode kobiety z wyższym wykształceniem, zamieszkujące duże miasta i posiadające kategorie prawa jazdy A.

Im bardziej precyzyjne określenie tej grupy tym lepiej, tym bardziej, że będzie to także potrzebne później w polu numer “5” Kanały – do określenia jakimi drogami można najlepiej dotrzeć do poszczególnej grupy.

 

Jeżeli na tym etapie nie wiesz kim mają być klienci, to jest to też sposób na zweryfikowanie założeń. Możesz np. zaproponować wykluczające się grupy takie jak mieszkańcy mały miejscowości i dużych miast. Wtedy spotykając się z przedstawicielami takich grup możesz doszlifować swoje założenia i z dużym prawdopodobieństwem powstanie z tego całkiem nowy segment.

Istnieje pewna teoria, która sprawdza czy zakładana grupa klientów na pewno będzie tą docelową. Teoria ta mówi, że powinieneś spróbować sprzedać przedstawicielowi danego segmentu swój produkt, jeżeli rzeczywiście kupi potwierdzi to słuszność założeń. W następnym wpisie pole numer “3” Propozycja wartości.

 

Widok lean canvas z podkreśleniem pola klienci

Lean canvas pole numer 2 „klienci”