Następne pole do wypełnienia to “kanały dotarcia do klienta”. W tej prezentacji jest to pole numer “5”, jednak spotkałem się z inną numeracją od tego miejsca i często pole oznaczone tym numerem wskazuje na “nieuczciwą przewagę”, która tutaj zostanie opisana jako ostatnie, dziewiąte pole. Myślę, że nie ma to specjalnego znaczenia, bo ważniejsze jest wypełnienie całego planu, a przede wszystkim nauka płynąca “przy okazji”, niż kolejność jego wypisywania.

Kanały dotarcia do klienta

W tej rubryce należy wypisać wszystkie jakie nam przychodzą do głowy możliwe sposoby dotarcia do potencjalnych klientów. Na tym etapie nie należy się niczym ograniczać i przelać na papier nawet te najbardziej abstrakcyjne. Jeżeli planujesz biznes internetowy, to napisz jakie mogą być kanały offline’owe i odwrotnie.

Należy opisać sposób w jaki klienci będą mogli dowiedzieć się o Twojej usłudze/produkcie. Jeżeli planujesz kupić reklamę, to wypisz szczegóły, np. medium, planowany zasięg, budżet i do ilu osób w ten sposób dotrzesz.

Możesz także wypisać kanały, które wprowadzisz w życie trochę później, np. utworzenie własnego działu sprzedaży.

Nawet jeżeli nie masz jeszcze niczego do pokazania potencjalnemu klientowi już teraz możesz założyć swój fanpage i zyskać pierwsze zasięgi. Może się okazać, że Facebook stanie się Twoim ważnym kanałem sprzedażowym.

Innym pomysłem dotarcia do klienta mogą być listy mailingowe. Mimo, że nie jest to najnowsza metoda to ciągle jedna z najbardziej skutecznych. Dlatego dobrą praktyką jest tworzenie własnej listy od jak najwcześniejszego etapu, to zaprocentuje w przyszłości.

Polem połączonym bezpośrednio z tym jest pole numer “7”, czyli struktura kosztowa. Oznacza to, że już teraz możesz mając konkretne pozycje z kanałami wpisać je do następnego pola i spróbować oszacować ich koszt.

Wiedza zdobyta przy uzupełnianiu tej rubryki będzie przydatna także na kolejnych etapach rozwijania biznesu. Przy pomocy narzędzi analitycznych i stałych klientów będziesz w stanie sprawdzić jakie kanały są dla Twojego biznesu najlepsze i w jakie warto inwestować, a w jakie nie, bo sprzedaż przez nie jest przypadkowa lub generuje większe koszty niż zyski.

Kanały dotarcia do klienta

Lean canvas pole „kanały”